Suurprojekti raames viib SIET läbi sealhulgas grupi supervisioone. Grupi supervisioon on algajale imetamisnõustajale mõeldud õppimisvõimalus-koht konkreetse struktuuri alusel läbitud nõustamislugude näitel, mille nõustajad ise valivad ja esitavad. Grupi tööd juhib ja supervisiooni viib läbi mentor-superviisor.

Esimene grupi supervisioon toimub 2. juulil Tallinnas aadressil Kentmanni tn 20a-3 algusega kl 12.00, mida viib läbi Ülle Lember. Kestus umbes 3 h.Palun registreeri end grupi supervisioonile siin:
https://forms.gle/iUw8NVyP3gXR71556

Omaosalustasu on 5 eurot.

Allpool saad lugeda lähemalt grupi supervisioonist. Kirjeldatud ette antud kava saadab projektituht osalejatele enne grupi supervisiooni algust.

Grupi supervisioon

Grupi supervisiooni eesmärgiks on nõustajate toetamine läbi juhtumite analüüsi, uute toetavate lahenduste leidmise, arengu toetamise ning ressursside taastamise. Supervisioon toetab motivatsiooni ning suurendab tööga rahulolu, samuti on see hea viis nõustajate jõustamiseks ja läbipõlemise teadlikuks vältimiseks.

Grupi supervisioon on algajale imetamisnõustajale mõeldud õppimisvõimalus-koht konkreetsete läbitud nõustamislugude näitel, mille nõustajad ise valivad ja esitavad. Supervisioon viiakse läbi väikeses grupis (maksimaalselt 12 inimest) vastavalt ette antud skeemile, kuidas lugusid esitada.

Grupisupervisioon annab osalejatele võimaluse mõtestada oma tegevusi ja töötada (keerulise/emotsionaalselt laetud) tööalaste situatsioonidega, ning leida neile parimaid lahendused, selleks et hoida ennast, ning saavutada paremaid tulemusi. Põhiliseks ressursiks on osalejad ja nende teadmised.

Grupi supervisiooni kestus on keskmiselt 3 tundi, esitatud lugude arv 2–4 tk.

Grupi tööd juhib ja supervisiooni viib läbi superviisor-mentor, kes on pikaaegse kogemusega imetamisnõustaja. Superviisor-mentor juhib gruppi läbi enesepeegeldusprotsessi, on neutraalne partner, tagasiside andja ja toetaja algajale nõustajale, aitab välja tuua nõustaja arengukohti ja võimalikke lahendusi. Esitatud lugusid analüüsivad nii superviisor-mentor kui ka grupiliikmed.

Struktuur oma loo ettevalmistamiseks – superviseeritavat lugu valmistab nõustaja kodus enne ette tuginedes baaskoolituse materjalidele, võib olla slaidi peal, lugu peab sisaldama supervisiooniskeemi: imetamise anamnees, imetamise jälgimise kaart, kasutatud nõustamisoskuste kirjeldus.

Supervisioonigrupis osalemine arvestatakse pädevussüsteemi täitmise sisse.