Toeta meid

Kutsume teid annetama imetamisnõustajate toetuseks, et rohkem lapsi saaks kauem emapiima.

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing on mittetulundusühing, mis on käivitatud ja juhitud vabatahtlikkuse alusel.

Meie tegevus on suunatud imikute, väikelaste, nende emade ja perede tervise ning heaolu edendamisele. Usume, et lapsed on suurim vara, mis meil on!

Sinu annetusega saame emadele ja peredele jagada emapiimatarkust:

Saame nõustada peresid kodudes
1. Saame nõustada peresid kodudes.
Töötada välja imetamisnõustamise abitelefoni
2. Töötada välja imetamisnõustamise abitelefoni.
luua juurde eesti- ja venekeelseid tugirühmi kogu Eestis
3. Luua juurde eesti- ja venekeelseid tugi- rühmi.
koolitada juurde imetamisnõustajaid
4. Koolitada juurde imetamisnõustajaid.

Kuidas meie eesmärke toetada:

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingut on võimalik toetada

Ülekandega

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
a/a EE572200221016098212
Selgitusse: annetus, nimi, isikukood

Kogutud annetuste toel saavad meie nõustajad jõuda rohkemate peredeni nii koduvisiitidel kui tugirühmades. Ükski laps ei pea jääma emapiimata sellepärast, et ema ei saanud õigel ajal infot ja toetust.

“Hoolime koos, et rohkem lapsi saaks emapiima!”

Heategijad:


Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing on liitunud ja kinnitab, et tegutseb vastavuses Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga.