Lühike ülevaade Sünni ja Imetamise Tugiühingust

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing on mittetulundusühing, mille tegevus on suunatud imikute, väikelaste, nende emade ja perede tervise ning heaolu edendamisele. Usume, et lapsed on suurim vara, mis meil on!

Meie tegevusest leiad ülevaate SIIT.

Ühing on käivitatud ja juhitud vabatahtlikkuse alusel ning selle liikmete arv on aasta-aastalt kasvanud. Ühingu tegevust rahastavad ühingu liikmed oma liikmemaksudega.

Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu Nõukogu on mitmeid aastaid rahastanud imetamisnõustajate tööd ja väljaõpet. SIET’i tegevust on toetanud paljud eraisikutest annetajad. Tugirühmade kooskäimist toetavad ka mitmed kohalikud omavalitsused ja erafirmad.

 

 

Karin Rask ja Merle Liivak kutsuvad annetama imetamisnõustajate toetuseks, et rohkem lapsi saaks kauem emapiima.

Näitleja ja ettevõtja Karin Rask ning emapuhkusel viibiv ajakirjanik ja Pere ja kodu värske kolumnist Merle Liivak kutsuvad annetama, et iga ema, kel rinnaga toitmisel vaja nõu või tuge, seda kindlasti saaks. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu (SIET) imetamisnõustamise toetuseks saab annetada internetikeskkonnas www.armastanaidata.ee, kus mõlemad naised on teinud ka isikliku annetusalgatuse.

“Kui sündis minu poeg, siis oli mul vaatamata heale ettevalmistusele palju küsimusi – kas asend on õige, kas laps saab piisavalt piima, kas ta üldse saab piima kätte... Olin hädas,” meenutab Hugo ja Natali ema Karin Rask oma esimest imetamiskogemust. Rahu värske ema südamesse tõi koju tulnud imetamisnõustaja.

“Kas pole kummaline, et millestki nii loomulikust nagu seda on imetamine, on saanud meie ajastu üks suurimaid paradokse? Et rinnaga toitmisest võib tänapäeva naisele saada ülejõu käiv väljakutse?” imestab Johanni, Lumi ja Kõu ema Merle Liivak, kelle esimene imetamiskogemus polnud samuti lihtne. “Samas, mis seal imestada, kui paljud pole enne lapse saamist imetamist oma silmaga näinudki,” tõdeb Liivak.

Ehkki imetamine on sama loomulik tegevus kui hingamine või nägemine, ei tule see kõigil emadel ja beebidel kohe hästi välja. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingus on mitukümmend imetamisnõustajat, kes tulevad imetamisnõu või -tuge vajavate perede juurde koju, annavad nõu ja aitavad lapsed rinnale. Üle Eesti korraldatakse ka hulka emade tugirühmi, kus ühingu nõustajad räägivad laste tervisest, toitmisest ja arengust, sarnaste muredega emad saavad vahetada kogemusi ja küsida asjatundjalt nõu. See kõik aitab probleeme mitte ainult lahendada, vaid ka ennetada.

Suurtes haiglates on küll olemas imetamisnõustamise kabinetid, kuid sinnasõit on niigi murelikule emale lisastress või lausa logistiliselt võimatu ning võõras keskkond paneb ka beebi teistmoodi käituma kui kodus.

SIETile tehtud annetuste eest teevadki nõustajad koduvisiite, et kõigi perede jaoks oleks abi kättesaadav ning ükski beebi ei peaks ilma jääma emapiimast seetõttu, et emal polnud võimalust õigel ajal toetust saada.

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu nõustajad on läbinud UNICEFi imetamisnõustamise koolituse, mis tugineb Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitustele.

4. märts oli rahvusvaheline imetamisnõustajate päev. Tee oma annetus, et iga laps saaks terveks eluks hea stardi!

Annetusalgatused koos Karini ja Merle lugudega:

"Merle Liivak: Et emapiima saaksid kõik lapsed" Loe Merle lugu edasi SIIT

“Karin Rask: Imetamisabi on olulisim nõuanne vastsündinu emale” Loe Karini lugu edasi SIIT. 

 

 

 

 

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingut on võimalik toetada mitmel viisil:

* SIET on alustanud koostööd Swedbank´iga ja me osaleme projektis “Ma armastan aidata”. See keskkond ühendab erinevaid heategevuslikke organisatsioone, kes aitavad edendada Eesti elu erinevates valdkondades. Kogutud annetuste toel saavad meie nõustajad jõuda rohkemate peredeni nii koduvisiitidel kui tugirühmades. Ükski laps ei pea jääma emapiimata sellepärast, et ema ei saanud õigel ajal infot ja toetust. Projektis osalemise üks eesmärk on ka luua ja tööle panna imetamise alane infotelefon.

“Hoolime koos, et rohkem lapsi saaks emapiima!"

Sinu annetusega saame emadele ja peredele jagada emapiimatarkust: saame nõustada peresid kodudes, töötada välja imetamisnõustamise abitelefoni, luua juurde eesti- ja venekeelseid tugirühmi kogu Eestis ning koolitada juurde imetamisnõustajaid.

Swedbank - Annetuskeskkond
 annetada on võimalik nii raha kui ka preemiapunkte.

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing on liitunud ja kinnitab, et tegutseb vastavuses Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu annetuste kogumise hea tavaga http://ngo.ee/annetamine

 

 

 Alates 16.detsembrist 2014 on annetuskeskkonnas „Ma armastan aidata“ igaühel (st. igal isikul) võimalik luua oma annetusalgatus keskkonnas oleva projekti toetuseks. Mujal maailmas laialt levinud fundraiser´i ehk annetusalgatuse lahendus on nüüd jõudnud ka Eestisse.
Annetusalgatuse loomine on lihtne võimalus, mille abil saab iga inimene asuda annetuskeskkonnas oleva organisatsiooni tegevust koos oma sõpradega toetama. Annetusalgatuste loomine sobib väga hästi juhtudeks, kui sünnipäeval, jõulude ajal või mõne muu olulise sündmuse puhul soovitakse kingituste saamise asemel hoopis abivajajatele head teha.
- Annetusalgatustega saad tutvuda ja oma isikliku algatuse luua: https://www.armastanaidata.ee/algatus

 Aita meil aidata, et rohkem lapsi saaks emapiima!

SIET kuulub alates 01.07.2015 tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.

 

 

* Kui soovid saada imetamisnõustajaks või lihtsalt oled huvitatud õla alla panemisest meie tegevustele, siis astu Ühingu liikmeks. Liikmemaks 2014. aastal on 10 € ning alates 2015. aastast 12 € aasta kohta.

Kui soovid toetada SIET’i igapäevast tegevust ning võimaldada seeläbi veel mõnele abivajavale emale ja lapsele nõustamist, siis oled teretulnud tegema annetuse SIET’i pangakontole. Toetus võib olla ühekordne või regulaarne, suur või väike – otsus on sinu. Miljon toetajat ühe euroga on vahel paremgi kui üks toetaja miljoni euroga.

SIET kuulub alates 01.07.2015 tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.

 

Ühekordse annetuse või regulaarse püsimakse saab teha meie pangakontole:

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing

a/a EE572200221016098212

Selgitusse: annetus, nimi, isikukood.

Oleme tänulikud toetuse eest!

 

Tulumaksusoodustusest ja -tagastusest

 

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing kuulub tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja alates 01.07.2015. Kõigile, kes on Ühingule teinud annetusi nimetatud kuupäevast alates, palume tutvuda eeltäidetud 2015. a tuludeklaratsiooniga. Juhul, kui Teie annetused Ühingule ei ole deklaratsioonis märgitud, palume edastada vastavasisuline teade aadressile: info[at]siet.ee.

Füüsiline isik saab teha meile tulumaksuvabu annetusi 5% ulatuses oma aastatulust. Annetuselt tulumaksu tagasi taotlemiseks lisage ülekande selgitusse oma isikukood.